Konference pro zřizovatele škol

>postponed

Pro změnu škola,
škola pro změnu

peoplePosláním EDUin je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

Děkujeme všem letošním účastníkům za skvělou pracovní a spolupracující atmosféru a našim řečníkům a lektorům za zajímavé a inspirativní vystoupení.

Navzdory další sílící vlně covidu se podařilo konferenci zvládnout prezenčně a to nás velmi těší. Už nyní se připravujeme na další ročník a budeme rádi pokud s námi zůstanete v mezičase v kontaktu např. prostřednictvím nově uspořádaného Klubu zřizovatelů.

Záznamy a prezentace z minulých let můžete zhlédnout zde: 
Lepší škola 2019
Lepší škola 2018


Výstupy z konference

Poučení z krize – Tomáš Sedláček

 

Nenaplňování vzděl. potenciálu a sociál. problémy pohledem region. dat – Václav Korbel

Prezentace

 

Distanční vzdělávání a řešení jeho dopadů – Ondřej Andrys

Prezentace

 

Klub zřizovatelů v novém – Miroslav Hřebecký

Prezentace Proces vytváření místní strategie rozvoje vzdělávání

 

Komunitní role školy – Martina Běťáková

Prezentace

 

Jak propojovat školu a mimoškolní aktivity – Aleš Sedláček

Prezentace

 

Ideální doučování a podpora socializace – Michaela Kučerová, Rút Veselá

Prezentace

 

Doučování v praxi – Dana Hudečková

Prezentace

Program

8:30 – 9:00
registrace (Foyer Kongresového sálu 1A, 1.patro)
9:00 – 10:10
první blok přednášek (Sál Panorama, 1.patro)

Poučení z krize: Tomáš Sedláček

Nenaplňování vzdělávacího potenciálu a sociální problémy pohledem regionálních dat: Václav Korbel (PAQ Research)

Distanční vzdělávání a řešení jeho dopadů: Ondřej Andrys (Česká školní inspekce)

10:10 – 10:35
přestávka, občerstvení
10:35 – 12:05
druhý blok přednášek (Sál Panorama, 1.patro)

Klub zřizovatelů v novém: Miroslav Hřebecký (EDUin)

Komunitní role školy: Martina Běťáková (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Jak propojovat školu a mimoškolní aktivity: Aleš Sedláček (Česká rada dětí a mládeže)

Ideální doučování a podpora socializace: Michaela Kučerová, Rút Veselá (Člověk v tísní)

Doučování v praxi: Dana Hudečková (ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně)

12:05 – 13:30
oběd
13:30 – 14:30
první blok workshopů (Kluby, 1.patro)

Klub A – Proces vytváření místní strategie rozvoje vzdělávání (na příkladu města Tábora): Tomáš Feřtek, Miroslav Hřebecký (EDUin)

Klub B – Klima školy z hlediska zřizovatele: Kateřina Švejdová (ÚMOb Poruba), Zuzana Škapová (ZŠ Dětská, Ostrava- Poruba)

Klub C – Nová informatika v rámci RVP ZV – Co to pro školy znamená: Štěpánka Baierlová (ZŠ Labyrinth Brno)

Klub D – Městské žákovské zastupitelstvo: Hana Šišková (radní m.č. Praha 7), Tomáš Hazlbauer (Centrum pro demokratické učení)

Klub E – Ruku v ruce: spolupráce napříč resorty ve prospěch ohrožených žáků: Pavel Houška (MPSV), Petra Wünschová (Locika)

14:30 – 15:00
občerstvení, přesun mezi workshopy
15:00 – 16:00
druhý blok workshopů (Kluby, 1.patro)

Klub A – Jak připravit školy a děti na život online: Marie Mališková (O2 Chytrá škola)

Klub E – Seriál Ochránce – diskuze s tvůrci seriálu: Tomáš Feřtek, Matěj Podzimek

ŘEČNÍCI

KONTAKT

Tomáš Drozd