Konference pro zřizovatele škol

>postponed

Jak využít
koronakrizi
jako příležitost

peoplePosláním EDUin je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

V listopadu 2020 jsme plánovali uspořádat již 4. ročník konference Lepší škola určené zejména pro zřizovatele škol.

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a velmi negativní prognózy šíření koronaviru na měsíce říjen a listopad jsme nuceni podzimní termín naší konference 11. 11. 2020 zrušit.

Nový termín bude stanoven dle vývoje situace, nejdříve na jaro 2021.

Protože nedílnou a důležitou součástí našich konferencí je síťování a možnost potkat se osobně s kolegy a partnery, nechceme ustupovat od prezenční varianty konference a volíme raději odklad termínu.

Těší nás Váš zájem o konferenci a i nadále zůstává k dispozici naše formulářové okénko, kam můžete zadat svou e-mailovou adresu a jakmile bude termín konference znám, obratem Vám podáme zprávu.

V mezičase si můžete nabídnout alespoň záznamy z předchozích ročníků našich konferencí v letech 20192018, 2017

Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se co nejdříve na viděnou.

KONTAKT

Barbora Vobořilová