Konference pro zřizovatele škol

>postponed
logo

JAK VYBRAT
DOBRÉHO ŘEDITELE

peopleSmyslem konference Lepší škola je pomoci zástupcům měst, obcí, městských části a obvodů dobře spravovat jim svěřené školy. EDUin dlouhodobě přináší příklady dobré praxe z regionů České republiky i ze zahraničí a představuje osvědčené metody pro školy, jejich ředitele a učitele. Naším cílem je poskytnout zřizovatelům kvalitní a užitečné informace a posilovat jejich odborné kompetence a zájem o vzdělávání.

Účastníkům konference nabídneme vystoupení zástupců Ministerstva školství a České školní inspekce mapující dopad zmíněné legislativní změny na celostátní úrovni. Prostor dostanou i odborníci, kteří mají s konkurzy mnohaleté zkušenosti v roli zřizovatelské i personalistické a mohou se o dobrou praxi podělit. Věnovat se budeme i tomu, jak postupovat při výběru a hodnocení kandidátů, na koho se obrátit o pomoc a jaké nástroje mohou být užitečné při hodnocení uchazečů.

KONFERENCE JARO 2022

TERMÍN: 11. 5. 2022

MÍSTO: Nová radnice Pražského magistrátu

KAPACITA: 100 účastníků

CENA: 1440,- Kč vč. DPH

ZAKOUPIT VSTUPENKY

Vstupenky je možné zakoupit nejpozději do 8.5. 2022, 24:00 h.

PROGRAM 11.5.2022

08:15 – 09:00
Registrace
09:00 – 09:15
Zahájení konference
09:15 – 09:35
Konkurzní řízení- nástroj zřizovatele pro zahájení a průběh funkčního období ředitelů škol Jan Mareš, náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, MŠMT
09:35 – 09:55
Jak vybrat dobrého ředitele Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, ČŠI
09:55 – 10:30
Coffee break
10:30 – 10:50
Problematika rekonkurzů Petr Gazdík, ministr školství
10:50 – 11:10
Tipy pro úspěšný konkurz Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUinu
11:10 – 11:30
SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů Pavel Škramlík, ředitel SSZŠ Litvínov, lektor Akademie Libchavy
11:30 – 11:50
Konkurz očima personálního psychologa Pavla Horáková, personální psycholožka a koučka, Krajský úřad Jihomoravského kraje
11:50 – 13:00
Oběd
13:00 – 14:00
Klady a zápory stávající podoby konkurzního řízení panelová debata s aktéry vzdělávací politiky
14:00 – 14:20
SchoolVote, prostředek pro transparentní výběr členů konkurzní komise Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informačních a komunikačních technologií
14:20 – 14:40
Analýza digitální stopy: užitečný prostředek pro validaci uchazečů Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUinu

ŘEČNÍCI

KONTAKT

Tomáš Drozd

POŘADATELÉ A PARTNEŘI

Konference vzniká pod záštitou Klubu zřizovatelů. Zjistěte, co nabízí a jak se stát členem.

Pořádá

Partneři konference