Konference pro zřizovatele škol

>postponed

Jak využít
koronakrizi
jako příležitost

peoplePosláním EDUin je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

Po roční pauze vynucené nouzovým celorepublikovým stavem připravujeme na podzim 2021 nadcházející 4. ročník konference Lepší škola určené zejména zřizovatelům škol.

Nedílnou a důležitou součástí našich konferencí je síťování a možnost potkat se osobně s kolegy a partnery, proto neuvažujeme o online prostředí. Věříme, že epidemiologická situace a proces očkování už v příštím školním roce umožní setkávání většího množství lidí ve velkých kongresových sálech.

Těší nás Váš zájem o konferenci. K dispozici máte formulářové okénko, kam můžete zadat svou e-mailovou adresu a jakmile bude termín konference znám, obratem Vám podáme zprávu.

V mezičase si můžete nabídnout alespoň záznamy z předchozích ročníků našich konferencí v letech 20192018, 2017.

Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se co nejdříve na viděnou.

KONTAKT

Barbora Vobořilová